WiedzaCase study
Sztuczna inteligencja

Zastosowanie modeli AI w rekrutacji – wyzwania prawne i etyczne

Jestem zaangażowana w projekt AI jednej z dużych agencji pracy, która stanęła przed wyzwaniem opracowania modelu sztucznej inteligencji do optymalizacji procesu selekcji kandydatów. Klient, działając zgodnie z wytycznymi swoich zleceniodawców, poszukiwał sposobów na uwzględnienie różnych kryteriów oceny kandydatów w procesie rekrutacji, jednocześnie dążąc do uniknięcia potencjalnych zarzutów dyskryminacji.

Wykonałam dla klienta szczegółową analizę prawną, w której zidentyfikowałam ryzyka związane z bezpośrednią i pośrednią dyskryminacją oraz zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. W wyniku tej analizy przedstawiłam klientowi konkretne rekomendacje pozwalające na zbudowanie narzędzia spełniającego wymogi prawne – zarówno te już obowiązujące, jak i przyszłe zawarte w Akcie o sztucznej inteligencji, a także etyczne – w zakresie przejrzystości i wyjaśnialności.

Dzięki współpracy ze mną klient:

  • zminimalizował ryzyka prawne oraz wdrożyć zasadę ethics by desing przy projektowaniu swojego modelu AI;
  • zapewnił sobie zgodność nie tylko z obowiązującymi przepisami, ale również z przyszłymi regulacjami dotyczącymi AI;
  • może budować pozytywny wizerunek firmy w oczach kandydatów i partnerów biznesowych, ale również przyczynia się do bardziej sprawiedliwego i otwartego rynku pracy.

Projekt ten jest przykładem, jak technologie mogą być wykorzystywane w rekrutacji w sposób etyczny i zgodny z prawem, otwierając nowe możliwości dla agencji rekrutacyjnych i ich klientów.

Jeśli Twoja firma rozważa wdrożenie rozwiązań opartych na AI, nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne, które pomoże Ci zminimalizować ryzyko i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji.

Zapraszamy do kontaktu: kancelaria@gabriela.bar

Case study
Sztuczna inteligencja