Szkolenie
Nowe technologie

Szkolenia, warsztaty, webinary

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, edukacja i ciągłe poszerzanie wiedzy stają się niezbędne. Jako doświadczony wykładowca oferuję szkolenia, warsztaty i wykłady zarówno dla biznesu jak i prawników, łączące w sobie wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne.

Moje usługi obejmują:

  • Szkolenia dla biznesu, mające na celu przybliżenie i wyjaśnienie kluczowych zagadnień związanych ze Sztuczną Inteligencją i zarządzaniem danymi, pozwalające uczestnikom na zrozumienie nie tylko obowiązujących przepisów, ale również etycznych wyzwań stojących przed projektami technologicznymi.
  • Warsztaty praktyczne, skupiające się na konkretnych przypadkach użycia i scenariuszach, które uczestnicy mogą napotkać w swojej pracy. Celem jest wyposażenie ich w narzędzia i metody umożliwiające skuteczne radzenie sobie z problemami prawnymi i etycznymi związanymi z AI i zarządzaniem danymi w codziennej działalności.
  • Wykłady o charakterze naukowym, które oferują pogłębioną analizę wybranych aspektów prawa i etyki AI oraz ochrony danych osobowych. Wykłady te stanowią platformę do dyskusji i wymiany doświadczeń między ekspertami, naukowcami, a praktykami.

Wartość, jaką przynoszę:

  • Interdyscyplinarne podejście: moja wiedza obejmuje nie tylko aspekty prawne i etyczne, ale także technologiczne, co pozwala na pełniejsze zrozumienie wyzwań związanych z AI i ochroną danych.
  • Doświadczenie i ekspertyza: bogate doświadczenie w nauczaniu i przekazywaniu skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób, co zostało potwierdzone przez liczne pozytywne opinie uczestników moich szkoleń i wykładów.
  • Aktualność wiedzy: stałe śledzenie najnowszych zmian prawnych, etycznych oraz technologicznych trendów w AI i ochronie danych, co gwarantuje, że przekazywane informacje są zawsze aktualne i przydatne w praktyce.
Szkolenia, warsztaty, webinary

Prowadząca

Chcesz wziąć udział w szkoleniu?
Zgłoś się.

Szkolenia, warsztaty, webinaryZgłoś się