Zarządzanie danymi i ochrona prywatności

Wraz z postępującą cyfryzacją coraz większego znaczenia nabierają regulacje dotyczące przetwarzania danych. Dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i baz wykorzystywanych przez przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Na zglobalizowanym rynku dobra polityka zarządzania danymi jest często tym elementem, który decyduje o przewadze konkurencyjnej.

"Jestem ekspertką specjalizującą
się w ochronie danych osobowych
oraz zarządzaniu danymi
dla systemów AI."

Jestem ekspertką specjalizującą się w ochronie danych osobowych oraz zarządzaniu danymi dla systemów AI. Pomogę Ci przejść przez trudny proces tworzenia dokumentacji z tym związanej i jej wdrożenia w Twoim przedsiębiorstwie. Przygotuję dla Ciebie niezbędne wzory, polityki i instrukcje oraz prostym językiem wyjaśnię, o co w ogóle w nich chodzi. Zaopiekuję się Twoją firmą tak, jak na to zasługuje – z zaangażowaniem i pasją, którymi kieruję się w mojej pracy.

Moja pomoc obejmuje:

  • Przygotowanie oraz wdrożenie polityki zarządzania danymi w systemach AI.
  • Audyt ochrony danych w Twoim przedsiębiorstwie.
  • Ocenę zgodności działań Twojej firmy z RODO oraz wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.
  • Bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych, w tym wsparcie inspektorów ochrony danych osobowych.
  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów z ochrony danych.
  • Wsparcie w reakcji na naruszenie ochrony danych oraz reprezentację przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi.