Sztuczna inteligencja

Sztuczna Inteligencja rewolucjonizuje działalność gospodarczą na całym świecie. Jej powszechne użycie wywołuje coraz większe problemy prawne, etyczne i finansowe. Przedsiębiorcy chcą modernizować swoje firmy, korzystając z pomocy AI, ale albo boją się konsekwencji, albo robią to bez odpowiedniego zaplecza prawnego. Za swój zawodowy cel postawiłam sobie usuwanie tych trudności z drogi, jaką podążają moi klienci.

"Doradzam przedsiębiorcom
wykorzystującym AI,
pomagam im znajdować
najlepsze i zgodne
z prawem rozwiązania."

Rozumiem zasady rządzące narzędziami opartymi o sztuczną inteligencję i śledzę kierunki, w których się rozwijają. Na co dzień doradzam przedsiębiorcom wykorzystującym AI, pomagam im unikać problemów prawnych i dbam o to, by zawsze działali zgodnie z przepisami. Dzięki temu sztuczna inteligencja staje się przydatnym narzędziem w nowoczesnym rozwoju, pozwalającym na wielu polach wyprzedzić konkurencję. Sukces firm, którymi się opiekuję, to także mój sukces.

W ramach tej specjalizacji oferuję Ci:

  • Wszechstronną pomoc w zrozumieniu jak AI może wesprzeć Twój biznes zgodnie z obowiązującymi (i przyszłymi) regulacjami prawnymi.
  • Analizę i ocenę ryzyka związanego z wykorzystaniem AI w Twoich projektach pod kątem prawnym i etycznym.
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym polityk dotyczących odpowiedzialnego projektowania, wdrażania i użytkowania AI.
  • Wsparcie prawne w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem AI w odniesieniu do praw własności intelektualnej w tym pomoc w ochronie danych używanych w procesie uczenia maszynowego oraz w prawnym zabezpieczeniu efektów pracy AI.
  • Pomoc w opracowaniu zasad etycznych dotyczących wykorzystania AI, uwzględniających prywatność i przejrzystość działania sztucznej inteligencji.