Niezależny doradca ds. etyki AI w projektach unijnych

W erze dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i jej rosnącego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę, etyka staje się nieodłącznym elementem projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ramach projektów unijnych. Moje zaangażowanie w projekty Horizon, takie jak SHOP4CF, MAS4AI oraz EXTRA-BRAIN zaowocowało rozwinięciem praktycznych narzędzi i metodyk wspierających etyczne podejście do AI w projektowaniu inteligentnych rozwiązań w różnych dziedzinach przemysłu i usług.

"Współpracując ze mną, zyskujesz
partnera zainteresowanego
wspieraniem Twoich celów
projektowych i pomagającego
w budowaniu etycznych
rozwiązań."

Moja oferta jako niezależny doradca ds. etyki AI w projektach unijnych obejmuje:

  • Wsparcie w opracowaniu wytycznych dla projektu oraz poszczególnych przypadków użycia, które uwzględniają etyczne i odpowiedzialne podejście do wykorzystania AI, zapewniając, że technologia ta jest zgodna z wartościami UE opisanymi w Ethics guidelines for Trustworthy AI (HLEG);
  • Analizę i ocenę ryzyka związanego z projektem i poszczególnymi przypadkami użycia, w tym przygotowanie wytycznych i przeprowadzenie weryfikacji ich prawidłowej implementacji.
  • Wszechstronne doradztwo w zakresie przestrzegania zasad etycznych w projektowaniu i wdrażaniu systemów AI, z naciskiem na zgodność z przyszłym Aktem o AI, który w ciągu najbliższych lat ustanowi wiążące ramy prawne dla AI w Unii Europejskiej.

Ponadto, w ramach współpracy oferuję:

  • Warsztaty i webinary, które mają na celu edukację zespołów projektowych na temat etycznych aspektów AI, w tym zrozumienia i implementacji Ethics guidelines for Trustworthy AI.
  • Regularne konsultacje i recenzje postępów projektu, aby zapewnić, że rozwiązania AI są etycznie zintegrowane, a także zgodne z aktualnymi oraz przyszłymi regulacjami prawnymi dotyczącymi AI.
  • Moja współpraca z Komitetem Prawnym IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems zaowocowała także opracowaniem solidnych podstaw do zdefiniowana transparentności i wyjaśnialności jako fundamentów zaufania do technologii AI.
  • Współpracując ze mną, zyskujesz również partnera zainteresowanego wspieraniem Twoich celów projektowych i pomagającego w budowaniu etycznych rozwiązań.