WiedzaNews
Zarządzanie danymi i ochrona prywatności

Publikacja „Zapłata danymi, DMA, Metaverse i inne wyzwania ochrony danych osobowych”

Ukazała się książka pt. Zapłata danymi, DMA, Metaverse i inne wyzwania ochrony danych osobowych pod redakcją Marleny Sakowskiej-Baryły. Cieszę się niezmiernie, że mogłam być jednym ze współautorów tego zbioru niezwykle ciekawych artykułów. Dziękuję całemu zespołowi redakcyjnemu i pozostałym Autorom. Razem z Rafałem Skibickim napisałam rozdział zatytułowany Status prawny danych maszynowych.

Zapraszam serdecznie do lektury tej niezwykle ciekawej publikacji, dostępnej tutaj: https://sklep.presscom.pl/produkt/zaplata-danymi-dma-metaverse-i-inne-wyzwania-ochrony-danych-osobowych


Opis ze strony wydawnictwa:

Czy w metaverse nasze dzieci mogą czuć się bezpiecznie?
Czy rozwój technologii sprzyjających coraz szerszemu oferowaniu usług dostępnych w sieci, może zagrozić cyberbezpieczeństwu?
Jakie wyzwania stoją obecnie przed osobami odpowiedzialnymi za organizację systemu ochrony danych osobowych?

Mamy za sobą kilka lat stosowania rodo oraz przepisów towarzyszących temu aktowi, a przed sobą konieczność dostosowania prawa i praktyk do zmieniających się okoliczności technologicznych przy jednoczesnym poszanowaniu dotychczasowych standardów i spełnianiu licznych już istniejących wymogów.

Grupa ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach, stworzyła multidyscyplinarne opracowanie na temat ochrony danych osobowych. Każdy rozdział przedstawia to zagadnienie z innej perspektywy: zapłaty danymi za treści cyfrowe i usługi cyfrowe, stosowania aktu o rynkach cyfrowych w obszarze ochrony danych osobowych, statusu prawnego danych maszynowych i kwestii decyzji podejmowanych przez systemy sztucznej inteligencji w kontekście przepisów rodo czy też przetwarzania danych osobowych w postępowaniach mobbingowych.