WiedzaCase study
Zarządzanie danymi i ochrona prywatności

Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji dla globalnego lidera produkcji chemii budowlanej

Dużym i ciekawym projektem w moim portfolio była współpraca z jednym z trzech największych na świecie producentów piany poliuretanowej, stosowanej w budownictwie. Projekt, który realizowaliśmy obejmował kompleksowe opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji (PBI). Celem było zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych i informacji, które są kluczowe dla działalności firmy na globalnym rynku.

Brałam udział w projekcie od samego początku, począwszy od zdefiniowania grup informacji, ich właścicieli, a także użytkowników mających dostęp do poszczególnych grup i podgrup informacji, oraz systemów przetwarzania danych. W kolejnym etapie przeprowadziłam warsztaty z właścicielami poszczególnych obszarów, co umożliwiło ustalenie podstawowych poziomów ochrony i środków bezpieczeństwa. Wreszcie przy współpracy działu IT klienta opracowałam tekst PBI, uwzględniający wszystkie procesy przetwarzania informacji. Do dokumentu dołączyłam kompletną macierz, stworzoną na podstawie danych zebranych podczas warsztatów, co znacząco ułatwiło dalsze etapy wdrażania polityki w organizacji.

Klient skorzystał także z możliwości przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, co było istotne dla skutecznego wdrożenia i przestrzegania nowych zasad.

Dzięki naszej współpracy, klient osiągnął:

  • Znaczącą poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji w firmie;
  • Wdrożenie zrozumiałych i skutecznych procedur zarządzania danymi i ich ochrony;
  • Podniesienie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Projekt opracowania i wdrożenia PBI był dla mnie ciekawym wyzwaniem, które pozwoliło wykazać się nie tylko wiedzą prawną, ale również zrozumieniem specyfiki działalności klienta oraz wymagań globalnego rynku.

Jeżeli szukasz wsparcia w opracowaniu i wdrożeniu polityk dotyczących zarządzania danymi i bezpieczeństwa informacji, zapraszamy do kontaktu: kancelaria@gabriela.bar